Doolaege, Verbist & De Meyere
Interne circulaire : stopzetting controles voorschot liquidatiebonus
10-11-2017

Met ingang vanaf 1 oktober 2014 werd het tarief roerende voorheffing op de liquidatiebonus opgetrokken van 10% naar 25%.

 

Heel wat bedrijven beslisten daarom om vóór die datum nog in vereffening te gaan. Het was niet vereist dat de vereffening nog vóór 1 oktober zou zijn gesloten, daarom werden voorschotten toegekend. De minister van financiën had in antwoord op een parlementaire vraag reeds bevestigd dat de toekenning van deze voorschotten de roerende voorheffing verschuldigd maakt, waardoor de aanslagvoet 10% of 25% bedroeg naargelang de voorschotten waren toegekend vóór of na 1 oktober 2014. Niettemin voerde de fiscus een gecoördineerde controleactie uit op de liquidatiebonus waarbij zij toch 25% roerende voorheffing vorderde op voorschotten op liquidatieboni die waren toegekend vóór 1 oktober 2014.

controle

 

De minister van financiën Johan Van Overtveldt had in een persbericht reeds laten verstaan dat de controles met onmiddellijke ingang zouden worden stopgezet. Dit wordt nu bevestigd in een interne Circulaire. De controleactie wordt in elke stand van de procedure stopgezet.


Ondernemers en vrije beroepen die ten onrechte een aanslag van 25 procent kregen op de liquidatiebonus, moeten een bezwaar indienen.