Doolaege, Verbist & De Meyere
INTERNE MEERWAARDE OP AANDELEN VOORTAAN BELAST.
02-11-2016

Volgens de regeringsverklaring van 16 oktober 2016 zullen interne meerwaarden belast worden.

 

Volgens de Dienst Voorafgaande Beslissingen zou het de bedoeling zijn om de interne meerwaarden (n.a.v. de verkoop/inbreng van aandelen van een exploitatievennootschap in een “eigen” holding) te gaan belasten middels een aanpassing van artikel 184 WIB 92.

 

De inbrengen van aandelen in een zelf gecontroleerde holdingvennootschap zouden vanaf 01 januari 2017 niet meer volledig aangemerkt worden als ‘volstort kapitaal’. De bij de holdingvennootschap ingebrachte aandelen zullen nog slechts als ‘werkelijk gestort kapitaal’ worden aangemerkt ten belope van de aanschaffingswaarde van de ingebrachte aandelen. Het verschil tussen de inbrengwaarde en deze aanschaffingswaarde zal als een belaste reserve worden beschouwd.

 

Dit zal tot gevolg hebben dat het kapitaal dat wordt gevormd vanaf 01.01.2017 door de inbreng in natura van de aandelen in een (nieuw) opgerichte holdingvennootschap voor het grootste deel niet langer wordt beschouwd als ‘fiscaal gestort kapitaal’, waardoor de latere uitkering aan de aandeelhouders van de holding belast zal worden tegen een tarief van (vanaf 01.01.2017) 30% roerende voorheffing.

 

De nieuwe regeling zou maar in werking treden op 01.01.2017, waardoor inbrengen gerealiseerd vóór 31.12.2016 in principe nog onder de oude regeling vallen. Fiscoloog meldt wel dat ten aanzien van inbrengen verricht vóór 1 januari 2017 er een gerichte controleactie zal worden uitgevoerd op basis van de antimisbruikbepaling (art. 344,§1 WIB 92).

 

Naar verluidt zou de Dienst Voorafgaande Beslissingen nog steeds rulings kunnen afleveren. Er zal evenwel snel moeten gehandeld worden. Het doorlopen van de rulingprocedure neemt tijd in beslag en er moeten verschillende documenten worden voorgelegd (waardering van de aandelen, bewijs geen overtollige liquiditeiten, enz). Bovendien moet ook de notaris tijdig alles rond krijgen.

 

Maar ook de “oude” inbrengen worden dus best preventief (gelet op de aangekondigde controleactie) nog eens nagekeken of er geen sprake kan zijn van fiscaal misbruik (art. 344,§1 WIB 92), vnl. bij de combinatie van een step-up gevolgd door een kapitaalvermindering.

 

Aangaande de nieuwe regeling is nog weinig bekend, en er kan uiteraard tijdens het wetgevend proces nog het een en ander veranderen. Wij houden jullie uiteraard verder op de hoogte.