Doolaege, Verbist & De Meyere
Schending van het boekhoudrecht: steeds fiscale rechtzetting mogelijk
27-05-2016

Het Hof van Cassatie spreekt zich uit over de mate waarin een fiscale correctie mogelijk is in geval van een beleidsbeslissing die haar weerslag vindt in een goedgekeurde jaarrekening (Cass. 10 maart 2016). Tot voor kort was de rechtspraak op dit vlak zeer streng (enkel bij een materiƫle vergissing). Maar het Hof van Cassatie gaat nu verder.
Wanneer de aangifte steunt op een met het boekhoudrecht strijdige boeking en dit leidt tot de vestiging van een wettelijk niet verschuldigde belasting, dan kan de belastingplichtige daartegen opkomen via een bezwaar, ook al is de onjuiste boeking het gevolg van een bewuste beslissing.
Slechts wanneer het boekhoudrecht aan de belastingplichtige een beoordelingsmarge laat en de belastingplichtige binnen dit wettelijk kader een beleidsbeslissing neemt, dan kan hij op de gemaakte keuze niet meer terugkomen. In dat geval is de beleidsbeslissing definitief, ook al blijkt zij achteraf onoordeelkundig of lichtzinnig te zijn geweest. Wanneer een beleidsbeslissing daarentegen in strijd is met het boekhoudrecht, dan kan deze wel worden verholpen.