Doolaege, Verbist & De Meyere
Verhuur van onroerend goed met BTW
26-03-2018

Tijdens de begrotingscontrole van maart is er uiteindelijk beslist om de btw-regels inzake onroerende verhuur te wijzigen (in 2017 had de voorgestelde nieuwe regeling de finish niet gehaald).


Volgens de eerste berichten zouden de BTW-regels inzake onroerende verhuur wijzigen vanaf 1 oktober 2018.

 

huisengeld

 

Er zou een optionele btw-heffing worden ingevoerd voor de verhuur van professioneel gebruikte gebouwen of gedeelten van gebouwen. De optie moet worden uitgeoefend door zowel de verhuurder als de btw-plichtige huurder.

 

De nieuwe regels gelden enkel voor nieuwbouwprojecten, met inbegrip van fundamentele vernieuwbouw. Wordt gekozen voor dit stelsel, dan geldt een herzieningstermijn van 25 jaar.

 

Daarnaast wordt ook voorzien in een verplichte btw-heffing op de kortdurende verhuur van onroerende goederen met uitzondering van onroerende goederen die worden aangewend voor bewoning en voor handelingen van sociaal-culturele aard.


We wachten de verdere uitwerking van de regeling en de eventuele overgangsbepalingen in spanning af.